MobileGrip Black Edition

Unrivaled như một nhu cầu chơi game di động cho nó:

► Tính tiện nghi nâng cao

Cắt cạnh cao su tổng hợp

Thiết kế một kích thước nhỏ gọn-Fit-All

Tìm hiểu thêm!

MobileTrigger

Tự hào với thiết kế hiệu suất tốt nhất trên thế giới với các tính năng như:

Thời gian đáp ứng tức thời (0.01ms)

► Bảo vệ chống trượt

► Kháng Tactile phản hồi

Kiểm tra It Out!

Đánh giá của BluePanda