BittBoy

BittyBoy là thiết bị cầm tay "phát trên đường". Với kích thước nhỏ gọn của nó, nó rất dễ dàng để đưa vào túi của bạn và chơi bất cứ nơi nào bạn đi.


BittBoy
BittBoy FC Mini Cầm Tay Trắng - MobileGrip

BittBoy FC Mini cầm tay trắng

Giá cả phải chăng $ 40.00 USD

BittBoy FC Mini Cầm Tay Xanh - MobileGrip

BittBoy FC Mini Cầm Tay Xanh

Giá cả phải chăng $ 40.00 USD

BittBoy FC Mini cầm tay màu đen - MobileGrip

BittBoy FC Mini Cầm Tay Đen

Giá cả phải chăng $ 40.00 USD

BittBoy FC Mini Cầm Tay Vàng - MobileGrip

BittBoy FC Mini Cầm Tay Vàng

Giá cả phải chăng $ 40.00 USD

BittBoy FC Mini Cầm Tay Đỏ - MobileGrip

BittBoy FC Mini cầm tay đỏ

Giá cả phải chăng $ 40.00 USD