Arena of Valor


Arena of Valor (tiếng Trung: 傳說 對決; bính âm: Chuánshuō Duìjué), trước đây là Vương quốc của Valor sau đó Strike of Kings, là một sự thích ứng quốc tế của Wangzhe Rongyao (tiếng Trung: 王者 荣耀, được biết đến một cách không chính thức trong bản dịch tiếng Anh không chính thức như King of Glory, Kings of Glory, Honor of King, hoặc Honor of King), một chiến trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và xuất bản bởi Tencent Games cho iOS, Android và Nintendo Switch, cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc đại lục.