Clash of Clans


Trò chơi được đặt trong một thế giới tưởng tượng dai dẳng theo chủ đề, nơi người chơi là trưởng của một ngôi làng. Clash of Clans yêu cầu người chơi xây dựng thị trấn của riêng mình bằng cách sử dụng các tài nguyên thu được từ việc tấn công người chơi khác thông qua các tính năng chiến đấu của trò chơi. Các nguồn tài nguyên chính là vàng, elixir và elixir tối. Người chơi có thể tham gia để tạo ra các clan, các nhóm lên đến năm mươi người sau đó có thể tham gia vào Clan Wars cùng nhau, quyên góp và nhận quân, và nói chuyện với nhau.