Ops Critical


Ops Critical là một game bắn súng nhiều người, dựa trên mục tiêu, và nó bị ảnh hưởng bởi Counter-Strike. Hai đội đối lập, Counter-Terrorists và Terrorists, cạnh tranh trong chế độ chơi để hoàn thành mục tiêu. Có ba chế độ chơi: trò chơi bắn súng, trò chơi tử thần và trò chơi súng. Có một mai mối được xếp hạng cũng cho người chơi, vì vậy họ có thể cạnh tranh với những người chơi có kỹ năng tương tự.

Trò chơi bao gồm tám bản đồ cho trò chơi. Sáu trong số đó là bản đồ Defuse và Deathmatch trong khi hai trong số đó (tức là Nhà máy bia và Phòng) chỉ là bản đồ Deathmatch