Dragon Nest Mobile


Dragon Nest Mobile nổi tiếng là một giải trí chính xác hơn của Dragon Nest dành cho thiết bị di động, không giống như nhiều trò chơi di động khác bao gồm Dragon Nest: Labyrinth và Dragon Nest II: Legend. Hãy kiểm soát bốn lớp học bắt đầu: Warrior, Archer, Cleric và Sorceress, và nâng cấp công việc lên phiên bản chuyên môn hơn cho lớp học của bạn. Sử dụng hơn các kỹ năng khác biệt của 70 để sử dụng trong chiến đấu theo định hướng hành động của trò chơi, được điều khiển bằng các nút cảm ứng ở phía bên phải của màn hình.