Growtopia


Growtopia là một thế giới không giới hạn, tất cả đều kết nối với nhau. Tạo ra thế giới uốn cong tâm trí cùng với bạn bè và lấp đầy chúng bằng bất cứ điều gì trái tim bạn mong muốn!

Thu thập hạt giống, trồng cây, thu hoạch và kết hợp hạt giống để tạo ra những hạt giống mới là trái tim của trò chơi. Khi vũ trụ đi, Growtopia đầy những anh hùng hàng ngày và một số kẻ xấu. Bảo vệ các mục của bạn và chơi với bạn bè một cách an toàn với hệ thống khóa thế giới sáng tạo!