Minecraft


Minecraft là một trò chơi video sandbox 2011 được tạo bởi nhà phát triển trò chơi Thụy Điển Markus Persson và sau đó được phát triển bởi Mojang. Trò chơi cho phép người chơi xây dựng với nhiều khối khác nhau trong một thế giới được tạo ra theo quy trình 3D. Các hoạt động khác trong trò chơi bao gồm thăm dò, thu thập tài nguyên, chế tạo và chiến đấu.

Có nhiều chế độ chơi trò chơi, bao gồm chế độ tồn tại, chế độ sáng tạo, chế độ phiêu lưu, chế độ khán giả và chế độ hardcore.