ROBLOX


Roblox là một nền tảng tạo trò chơi cho phép người chơi tạo trò chơi của riêng họ bằng cách sử dụng công cụ độc quyền của nó, Roblox Studio. Trò chơi được mã hóa theo một hệ thống lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ lập trình Lua để thao tác với môi trường của trò chơi. Người dùng có thể tạo thẻ trò chơi, đó là nội dung có thể mua thông qua mua hàng một lần, cũng như các giao dịch microtrans thông qua các sản phẩm dành cho nhà phát triển.