Quy tắc sống còn


Quy tắc sống sót theo hình thức tiêu chuẩn của thể loại royale chiến đấu, nơi người chơi chiến đấu để trở thành người cuối cùng (hoặc nhóm) còn sống. Người chơi có thể chọn tham gia trận đấu ở các chế độ khác nhau: Solo, Duo, Squad (bốn người chơi), hoặc một Fireteam (năm người chơi). Trong cả hai trường hợp, người hoặc đội cuối cùng còn lại sẽ thắng trận đấu. Có hai bản đồ có thể chơi được trong trò chơi: Ghillie Island (người chơi 120, 4.8km × 4.8km) và Fearless Fiord (người chơi 300, 8km × 8km). Ngoài ra còn có các chế độ chơi khác nhau như Chế độ Vàng, trong đó người chơi có thể kiếm vàng hoặc Chế độ Kim cương, trong đó người chơi có thể kiếm được kim cương trong suốt trận đấu.