Runescape Mobile


RuneScape iMMORPG đặt trong thế giới tưởng tượng của Gielinor. Người chơi có thể tương tác với người khác, cũng như các nhân vật không phải người chơi, đối tượng và nhiều lĩnh vực của trò chơi. Người chơi có thể chọn làm bất cứ điều gì họ muốn, vì không có gì là cần thiết và mọi thứ đều là tùy chọn. Người chơi cũng có thể quyết định xem họ có muốn huấn luyện Kỹ năng, chiến đấu với quái vật, tham gia vào một nhiệm vụ, chơi trò chơi mini hay giao lưu với những người khác.